Campus de Pontevedra
Inicio Contactar Mapa web Buscar Facebook Twitter    Menú principal
    Extensión Universitaria
    Green Campus
Convocatorias

09/02/2018
Listaxe provisoria de persoas seleccionadas e listaxe de agarda


Pala resolución reitoral do 5 de xaneiro de 2018, convócase unha bolsa de formación do estudantado da Universidade de Vigo para o desenvolvemento de actividades en materia de medio ambiente, durante o curso académico 2017 /18.

Unha vez efectuada a valoración de solicitudes pala comisión segundo os criterios establecidos nas bases da convocatoria, esta Reitoría RESOLVE:

1.    Aprobar a publicación da listaxe provisoria do alumnado seleccionado, Anexo l.
2.    Aprobar a publicación da listaxe de agarda, por arde de prelación, Anexo 11
3.    Establecer un prazo de alegacións de cinco días hábiles. Este prazo comezará a contar dende o día seguinte á publicación desta resolución nos rexistros xeral e auxiliares da Universidade de Vigo e na páxina ☞https://uvigo.gal/uvigo gl/administracion/bolsas/bolsas/formacion/


Documentos

Listaxe provisoria do alumnado seleccionado na bolsa de formación de desenvolvemento de actividades en materia de medio ambiente..pdf

+ Voltar


 
Vicerreitoría do Campus de Pontevedra| Casa das Campás, Rúa don Filiberto 9-11. 36002 Pontevedra | Tlf: +34 986 80 20 80 | vic.pon@uvigo.es