Campus de Pontevedra
Inicio Contactar Mapa web Buscar Facebook Twitter    Menú principal
    Extensión Universitaria
    Green Campus
Obradoiros

04/02/2011
OBRADOIROS 2º Cuadrimestre 10-11,


Preséntase para o primeiro cuadrimestre a seguinte lista de obradoiros:

Son: Gravación e posprodución.
Efectos especiais para cine e tv.
Recursos lúdico-didácticos para educación infantil e primaria.
Formación do voluntariado.
Danza-teatro.
Djembé nivel 2.
Efectos especiais de maquillaxe, modelado e moldes.
Intelixencia emocional e Comunicación: Destrezas, estratexias e habilidades.
Arteterapia.


Formalizar a matrícula:

_Ingresar a cantidade correspondente en
calquera sucursal Caixanova,indicando o
código e título do obradoiro.
_Encher a ficha de inscrición facilitada nos
lugares de información e matrícula ou ben
no enderezo web:
http://www.campuspontevedra.es
http://extension.uvigo.es


Xustificantes a achegar:

_Xustificante de pagamento.
_Fotocopia da credencial de bolseiro.
_Calquera outro documento que se solicite.

Mais información:Documentos

obradoiros10_11_2cuadri_web.pdf
obradoiros10_11_2cuadri_web_cartel.pdf

+ Voltar


 
Vicerreitoría do Campus de Pontevedra| Casa das Campás, Rúa don Filiberto 9-11. 36002 Pontevedra | Tlf: +34 986 80 20 80 | vic.pon@uvigo.es