Campus de Pontevedra
Inicio Contactar Mapa web Buscar Facebook Twitter  Menú principal
  Extensión Universitaria
  Green Campus
Cursos

28/10/2014
CURSO: INICIATIVA EMPRENDEDORA - Proceso de creación de empresas


IMPÁRTENSE 3 CURSOS:

 • Campus de Vigo (10 de novembro a 1 de decembro)

 • Campus de Pontevedra (12 de novembro a 3 de decembro)

 • Campus de Ourense (18 de novembro a 11 de decembro)

PROMOVE

 • Secretaría General de la Industria y de la PYME (Ministerio de Industria Energía y Turismo)

 • Secretaría General de Universidades (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

COORDINA

 • Vicerreitoría de Estudantes

 • Vicerreitoría de Pontevedra

 • Vicerreitoría de Ourense

IMPARTE

 • Escuela de Organización Industrial

OBXECTO

Este programa de alcance nacional, orientado a fomentar a iniciativa emprendedora na universidade ven motivado pola na necesidade de darlle pulo á iniciativa emprendedora a tódolos nivéis da nosa sociedade. Preténdese mostrar aos alumnos universitarios a creación dunha empresa como alternativa atractiva frente ao emprego por conta allea, donde poidan desenvolver o seu potencial creativo e innovador, á vez que lles dota das ferramentas necesarias para estudar a viabilidade dunha idea de negocio.
 

DURACIÓN

4 Semanas 

DESTINATARIOS

 • Estudantes dalgunha titulación de carácter oficial na Universidade de Vigo.

 • Estudantes do Programa de Maiores da Universidade de Vigo.

 • Persoas tituladas pola Universidade de Vigo nos tres últimos cursos académicos, que sexan demandantes de emprego/mellora de emprego.

PRAZO DE SOLICITUDE

Ata o 3 de novembro de 2014, no Rexistro Xeral da Universidade de Vigo.


NÚMERO DE PRAZAS

25 por curso

MATRÍCULA GRATUITA

Para formalizar a matrícula deberá realizarse inscripción na ligazón correspondente ao campus:

Para completar a matrícula será preciso achegar a través de calquera das oficinas de rexistro da Univerisidade de Vigo, dirixida á Área de Emprego e dentro do prazo de solicitude, a documentación que se enumera no seguinte parágrafo.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

 • Fotocopia do DNI/NIE.

 • Resguardo de matrícula nos estudos correspondentes / Copia do título universitario.

 • Tarxeta de demandante de emprego/mellora de emprego. (no caso de titulados)

 • 2 fotografías de carnet.

DOCUMENTOS

Más información: http://estudantes.uvigo.es/estudantes_gl/emprego/outros/index.html
Documentos
IniciativaEmprendedora.pdf

+ Voltar


 
Vicerreitoría do Campus de Pontevedra| Casa das Campás, Rúa don Filiberto 9-11. 36002 Pontevedra | Tlf: +34 986 80 20 80 | vic.pon@uvigo.es